A A A

więcej

Oddziaływanie aerobiku na organizm człowieka:

 

fizyczne
- redukcja tkanki tłuszczowej,
- wzrost wytrzymałości,
- zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej,
- rozwój koordynacji ruchowej,
- zwiększenie ruchomości stawów,

 

psychiczne
- redukcja stresu,
- nauka akceptacji własnego ciała,
- wzrost samoświadomości odnośnie własnych potrzeb,
- wzrost motywacji do działania we wszystkich aspektach aktywności życiowej;

 

społeczne
- akceptacja siebie jako części grupy,
- wzrost akceptacji innych osób,
- umiejętność integracji w grupie,

 

emocjonalne
- nauka asertywności,
- wzrost motywacji do pracy nad sobą,
- zaangażowanie w pracę nad własną osobowością;

 

kinestetyczne
- świadomość własnego ciała,
- lepsza kontrola nad własnymi ruchami,
- wyczucie własnej fizyczności.

 

Wszystkie powyższe cele można z łatwością osiągnąć pod warunkiem regularnego i systematycznego uczestniczenia w zajęciach aerobiku.

 
slender-life.com.pl - fitness, siłownia dla pań i aerobik - Poznań